Vrijwilligers

Voor het rondleiden en ontvangen van bezoekers zijn wij op zoek naar gidsen en ondersteunend medewerkers. Heeft u passie voor het geloof en interesse in de Lijkwade van Turijn en wilt u meehelpen in het uitdragen hiervan dan willen wij graag kennis maken met u.

Gids

Als gids geeft u uitleg aan de bezoekers en gaat u eventueel met hen in gesprek. U wordt niet in het diepe gegooid maar ontvangt een voorbereidende training met uitleg over de lijkwade en de expositie. Daarnaast krijgt u tips en worden de meest gestelde vragen en antwoorden geoefend. Wij verwachten van u dat dat u zich prettig voelt in het te woord staan en rondleiden van individuele bezoekers en groepen. Indien u graag wilt gidsen maar er de voorkeur aan geeft geen groepsrondleidingen te verzorgen voor een groot aantal deelnemers dan is dit bespreekbaar.

Ondersteunend medewerker

De medewerker heeft een ondersteunde functie. U verwelkomt de bezoekers en maakt ze wegwijs in de tentoonstellingsruimte, u draagt zorg voor de verkoop en voorraadbeheer van diverse artikelen, u verwijst bezoekers naar het intentieboek en wijst hen op de mogelijkheid van een donatie, u maakt de kas op, opent en sluit de tentoonstellingsruimte en verricht alle overige voorkomende werkzaamheden. Ook u ontvangt een voorbereidende training.

Voor meer informatie of aanmelden kunt u mailen naar [email protected].

Bekijk de wervingsadvertentie
Bekijk de wervingsadvertentie