Gegeven lezingen

Sittard

Onze Lieve Vrouw Geboorte

Vijlen

Sint Martinus kerk

Groningen

Martinus kerk

Rimburg

Heilige Drievuldigheid 2x

Heerlen

Anna kerk Communicanten
Sint Jozef kerk Vormelingen, Parochianen
Elisabeth Kapel Parochianen
Pancratiuskerk Parochianen
Corneliuskerk Vormelingen, communicanten, Parochianen

Blerick

Heilige Antonius van Padua vormelingen,Parochianen
H.Johannes de Doper parochianen

Kerkrade

H.Petrus-Maria Ter Hemelopneming
Lambertuskerk Parochianen, vormelingen
H.Catharina

Nieuwstadt

Heilige Johannes De Doper

Susteren Basiliek

Heilige Amelbergia

Susteren Mariaveld

O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Roosteren

Heilige Jacobus de Meerdere

Dieteren

Heilige Stephanus