De Lijkwade

De lijkwade van Turijn is een eeuwenoud linnen kleed met een vage beeltenis van een man. Geleerden reconstrueerden met die sporen een hele lijdensweg. Is dit de lijkwade van Jezus?

Volgens vele christenen is dit de lijkwade waarin Jezus werd gewikkeld en begraven nadat hij aan het kruis gestorven was. Over de echtheid wordt al eeuwen getwist.

De expositie bevat een levensgrote kopie van de lijkwade, een uitgebreid overzicht van archeologische vondsten, artefacten en toelichtingen op de diverse wetenschappelijke onderzoeken.

Toch gaat de expositie niet in discussie over de echtheid van de lijkwade maar wil mensen
aan het denken zetten over het lijden en de persoon van Jezus.

De tentoonstelling in de Sint-Jan is samengesteld door een team van gerenommeerde wetenschappers. De Stichting Othonia, die de belangstelling voor en het wetenschappelijk onderzoek naar de lijkwade promoot, zorgde voor de vervaardiging van de exacte replica’s. De expositie geniet internationale bekendheid en is momenteel ook te zien in Jeruzalem, Rome, Sacramento (VS) en Lissabon.

Foto’s uit het boek “Op het Spoor van de Lijkwade van Turijn”.